Stora Gavlö 1:3 (pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Stora Gavlö 1:3 (pdf, 1 Mb)

Publicerat: 14 sep, 2021

Arkeologisk utredning steg 2 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Stora Gavlö 1:3, Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:19
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Dannäs
Kommun: Värnamo
Sidor: 10

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog