Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna (Pdf 13 Mb) – Jönköpings läns museum

Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna (Pdf 13 Mb)

Publicerat: 20 maj, 2020

Arkeologisk undersökning av gravfält RAÄ-nr Vetlanda 490 [L1970:2998] inför planerad husbyggnation inom fastigheten Norrby 3:1 (Himlabackarna 3), Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:47
Författare: Kristina Jansson
Socken: Vetlanda
Kommun: Vetlanda
Sidor: 266

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog