Undersökning inom del av Södra gravfältet. Arkeologisk undersökning av grav 255, 248 och 236 inom RAÄ-nr Visingsö 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf, 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Undersökning inom del av Södra gravfältet. Arkeologisk undersökning av grav 255, 248 och 236 inom RAÄ-nr Visingsö 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf, 5 Mb)

Publicerat: 14 maj, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:4
Författare: Anna Ödeén
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 42

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog