Gravar och boplatslämningar vid Skogslund (Pdf 5 Mb) – Jönköpings läns museum

Gravar och boplatslämningar vid Skogslund (Pdf 5 Mb)

Publicerat: 20 maj, 2020

Arkeologisk förundersökning av en stensättning RAÄ-nr
Sandseryd 4:1 (L1972:9236) och en härd RAÄ-nr Sandseryd
436 (L1970:3069) m.fl. inom fastigheterna Hedenstorp 1:5
och Åsen 1:2, Sandseryds socken i Jönköpings kommun,
Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:6
Författare: Anna Ödeén
Socken: Sandseryd
Kommun: Jönköping
Sidor: 96

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog