Brahekyrkogården 1:1 (Pdf 1Mb) – Jönköpings läns museum

Brahekyrkogården 1:1 (Pdf 1Mb)

Publicerat: 25 jan, 2023

Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning inom fornlämningsområde till L1971:2355, Boplats och L1971:2448, Grav övrig, fastigheten Brahekyrkogården 1:1, Visingsö socken, Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:27
Författare: Anna Ödeén
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog