Edshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning. (1MB) – Jönköpings läns museum

Edshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning. (1MB)

Publicerat: 11 maj, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:09
Författare: Margareta Olsson
Socken: Edshult
Kommun: Eksjö
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie