Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till boken Vad passar sig på Gunnebo

Från bokhyllan

Publicerat: 22 jan, 2013

När Rosenlunds herrgård diskuteras brukar ju ofta Gunnebo slott utanför Mölnlycke hållas fram som ett gott exempel på hur en liknanande historisk byggnad och trädgård kan användas för kultur och turism. På ett litet Göteborgsförlag som heter A-script hittade jag en bok som just handlar om Gunnebo slott som kulturarvsobjekt och -projekt – Vad passar sig på Gunnebo. Ett antal studenter på masterprogrammet Kulturarv och modernitet har studerat Gunnebo ur ett antal aspekter, hur restaurering har gått till, vilka berättelser man har tagit fasta på, vad som inte har passat sig – kort sagt, allt som gjort Gunnebo till den kulturarvsinstitution den är idag. Alla som intresserar sig för debatten om vad som ska hända med Rosenlunds herrgård borde ha stor nytta av att läsa denna bok.

Samma förlag har även gett ut en bok som heter Här och där på Stadsmuseet – grubblande guide till ett utställt Göteborg. Etnologen Magnus Berg har med kritiska etnologiska glasögon gjort en närstudie av den stadshistoriska basutställningen på Göteborgs stadsmuseum – hur framställs lokalsamhälle i förhållande till den omgivande världen, varför saknas arbetarklass och kvinnor i så hög utsträckning – de och många andra frågor ställer sig författaren. En och annan tankeställare för de som jobbar med lokalhistoriska utställningsprojekt…

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder