Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till Tillbaka Till Minnena

Från bokhyllan

Publicerat: 29 jan, 2013

Tillbaka till minnena

För snart ett år sedan bloggade jag om boken The social work of museums av Lois H. Silverman, i den kunde man bland annat läsa om hur museer kan arbeta gentemot personer med minneshandikapp. I min hand har jag nu en bok med titel Tillbaka till minnena – en upplevelsebok för personer med demenssjukdomar, av Måd Olsson-Wannefors. Utgångspunkten är hur man med hjälp av bilder, föremål, musik, ljud, dofter mm kan väcka slumrande minnen till liv hos de som har tappat greppet om sin nutid. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp, det hör vi alltid, hoppas att vi kan inspireras att även arbeta gentemot de äldre.
Omslag till Tillbaka Till Minnena

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie