Vårdade kulturmiljöer - ett kulturarv för alla – Jönköpings läns museum

Vårdade kulturmiljöer – ett kulturarv för alla

Publicerat: 10 sep, 2021

Någon mil norr om Nässjö ligger Stenkars kvarn – en verkligt besöksvärd pärla. Den kvarnbyggnad som står på platsen idag uppfördes under tidigt 1800-tal, men vid den här bäcken har det malts mjöl åt traktens bönder sedan medeltiden.

Under sent 1600-tal ägdes kvarnplatsen av Braheätten och deras skolegodsfond, vilken stod för driften av grevskapets skola på Visingsö.  Vid bäcken har också funnits smedjor, sågar, vadmalsstampar och hyvlar som utnyttjat vattnets kraft och det är inte svårt att se en plats framför sig som sjuder av liv. Stenkars kvarn ligger inte utmed dagens allfarväg, utan mitt i skogen intill landsvägen som går mellan Solberga och Sund. Men det är en plats väl värd ett besök. Det är en lugn oas, där man omges av skog och bara hör vattnet och fåglarna. Området med dammar, rännor, kvarnbyggnad och mjölnarboställe vårdas av Flisby Hembygdsförening.

Inventering av ett 60-tal fornvårdslokaler

Anledningen till att vi fick möjlighet att besöka den här fina lämningen var ett uppdrag vi fått från Länsstyrelsen, där vi skulle inventera fornvårdslokaler i vårt län. Det rörde sig om ett 60-tal platser från Tranås i nordöst till Smålandsstenar i sydväst. Inom lokalerna finns gravfält, gravrösen, ruiner, kvarnlämningar, runstenar men också en bro, ett hålvägssystem och en fångstgrop. Fornvårdslokaler vårdas av föreningar, kommuner eller i några enstaka fall privatpersoner med hjälp av Länsstyrelsen.

I vårt uppdrag skulle vi dokumentera hur lämningen såg ut. Var den väl skött, hur såg skylten på platsen ut, fanns det möjlighet att gå genom kohagen? De allra flesta av platserna var väl skötta, som den vid Stenkars kvarn, och det går att ana stoltheten man känner över sin trakts historia som har lämnat avtryck i de lämningar man nu sköter om. Under inventeringen av fornvårdslokalerna såg jag så många fina, besöksvärda platser att det känns futtigt att plocka ut några, men här är ett axplock.

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron ligger utmed vägen mellan Stensjön och Björköby sydöst om Nässjö. Det är en bro byggd i valvslagningsteknik, ett byggsätt som bland annat använts vid kyrkbyggen. Dessa konstruktioner har en slutsten, som ”låst” valvet. Vi vet inte hur gammal Gäddeforsabron är men den användes fram till 1932.

Rösåskulle

Rösåskulle i byn Rösås som ligger mellan Vetlanda och Sävsjö. Man får upp flåset i den branta backen upp till det stora stenröset, men det är det värt för väl där uppe har man en fantastisk utsikt över trakten. Röset är en grav från bronsåldern och det är inte vem som helst som fick en grav likt denna utan någon, man eller kvinna, med en speciell ställning i trakten.

Runstenen på Västragårdens gravfält

Runstenen på Västragårdens gravfält strax väster om Sävsjö är rest under vikingatiden av en man vid namn Vråe. Han reste stenen till minne efter sin bror Gunne som dog i England. Extra intressant är att i grannbyn Komstad reste en kvinna som hette Tova i sin tur en sten efter Vråe, där det står att han var stallare hos Håkon jarl. Det går alltså att komma vikingatidens människor lite närmare genom de runor de lät rista för omkring 1000 år sedan.

Griftekullen vid Gripenberg

Griftekullen vid Gripenberg, väster om Tranås. Det är en gravplats med gravkor från 1700- och 1800-talet för två ätter som bott på Gripenberg; af Söderling och Hermelin. Från kullen har man fin utsikt över Svartådalen med Gripenbergs slott.

Här på vår webbplats finns också det vi kallar ”Smultronställen”, med tips på platser att besöka ute i vårt län. Förutom de fornvårdslokaler som beskrivs ovan och som berör fornlämningar kan ett  ”Smultronställe” även vara en byggnad eller ett kulturlandskap. Vi har också gjort filmer om länets kulturmiljöer; bland annat borgen vid Näs på Visingsö, Brahehus, och runstenar.

Ett annat sätt att hitta information om olika fornlämningar är genom Riksantikvarieämbetets app Fornsök. Där finns alla lämningar som är registrerade i hela landet och den har också en gps-funktion. Kanske ser du något när du är ute och går eller cyklar och funderar på om det kan vara en grav? Då kan Fornsök vara till hjälp. Kanske hittar du röjningsrösen strax intill ditt kantarellställe? Stenhögar som lades upp när man bröt ny mark under järnåldern?

Vissa av lämningarna kan vara lite kluriga att komma fram till, men det finns också de som ligger strax intill en asfalterad väg och därför kan nås av de flesta, till exempel ruinen Brahehus utanför Gränna eller gravfältet vid gamla sjukhuset i Vetlanda. Att ta sig till ruinen Brahehälla, som ligger mellan Gränna och Tranås, är å andra sidan lite av ett äventyr, men roligt. Välj det som passar dig!

Kulturarvsdagen 2021

Årets kulturarvsdag har temat ”Kulturarv för alla”. Och det finns en särskild tillgänglighet i de kulturlämningar som ligger ute i landskapet. De har inga öppettider. De har ingen inträdesavgift. Förutom det man fångar upp om traktens historia får man också en naturupplevelse och scenografin förändras under året. Ett gravfält ser förstås inte likadant ut om det besöks en stilla, dimmig novemberdag jämfört med en dag i maj när vitsipporna blommar.