Kritpipor i var mans mun – Jönköpings läns museum

Kritpipor i var mans mun

Publicerat: 6 mar, 2022

Kritpipor är ett mycket vanligt fynd som vi hittar när vi gräver i stan och som många har använt i Jönköping. I början av 1600-talet kom bruket att röka tobak och Sverige importerade stora mängder kritpipor från England och Holland.

I England tillverkades de första piporna redan under 1560-70-talet och i Holland kom det igång på 1620-talet. I Jönköping var piporna från Holland vanligast.

Från början var tobak en ganska exklusiv vara som bara de rika hade råd med men i mitten av 1600-talet gick priset ner så att det blev tillgängligt för den breda massan. De äldsta piporna har ganska små huvuden för att sedan bli allt större. Det äldsta säkert daterade pipfynden i Sverige är från regalskeppet Vasa som sjönk 1628.

Detaljerad dekor och ovanliga former

Piporna tillverkades av vit lera och dess skörhet gjorde att de ofta gick sönder och måste bytas mot en ny. Den vanligaste delen av pipan som vi hittar är skaftet som oftast var odekorerat. Piphuvudet kan däremot ge information om tillverkningsort och datering med hjälp av stämplar och dekor. Stämpeln består av en signatur eller bildsymbol som var specifik för vissa tillverkare. Klacken kan ha en till tre bokstäver, krönta eller försedda med en figur är vanligtvis tillverkade i Holland sittande under klacken. De från Holland kan även ha en så kallad Tudorros. De engelska piporna har stämpeln på klackens sidor och består oftast av bokstäver.

De så kallade Jonapiporna med skaft föreställande en fisk/val som slukar en på piphuvudet fastklämd människa, de var populära hos sjömän under första halvan av 1600-talet.

En ovanlig form av piphuvudet har formats som ett manshuvud.  På bild syns en mannen som med förvånad uppsyn som tittar på piprökaren som håller i pipan. En mycket detaljerad figurpipa från Holland tillverkades troligen av Abraham Eling den äldre i Gouda 1730-1771. Här syns en man som ser ut att bära både peruk och en huvudbonad. En så kallad Bacchuspipa med guden Bacchus sittande på en vintunna kommer från Holland och dateras till 1700-talet.

Kritpipor till hjälp vid datering

Rökandet ökade mycket snabbt när man på 1700-talet öppnade en mängd kritpipsfabriker bland annat i Arboga, Falun, Norrköping, Varberg och Stockholm. År 1729 öppnade Jonas Alströmer ett pipbruk i Alingsås och kom att bli den störste tillverkaren. Dessa svenska fabriker tillverkade flera miljoner pipor varje år trots att importen fortsatte från Holland och England.

Även de i Sverige tillverkade piporna har stämplar på klackens sida och kan vara svåra att skilja från de engelska 1700-tals piporna men de svenska har ofta en stämpel på piphuvudets framsida. De kan ha tre kronor stämplat på piphuvudet och de från Alingsås kan förutom kronorna ha ett krönt J.A på klackens sidor. Bokstäverna FR och AFR är också vanligt vilket står för Fredericus Rex (kung Fredrik I 1720-1751) och Adolf Fredrik Rex (kung i Sverige mellan 1751-1771).

I Jönköpings östra stadsdel hittas kritpipor nästan överallt där vi utför en arkeologisk undersökning. Man har rökt överallt där man vistats- i bostadshus, verkstäder, innergården och på gator och torg. Genom sin korta brukstid så är piporna mycket bra hjälpmedel för att datera de olika byggnaderna och lämningarna som kommer fram från de som en gång levde sina liv i Jönköping.

Samtliga pipor som visas här, är fynd gjorda i Jönköping som finns i våra samlingar.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog


Bilder

Pipa från Holland med en sk Tudorros, 1600-tal
Engelsk pipa med stämpeln, bokstaven S, på klacken. Även den daterad till 1600-tal
Jona-pipa från Holland. Den dateras till 1640-talet
Bacchuspipa med guden Bacchus sittande på en vintunna, 1700-tal
Mansfigur med peruk och huvudbonad från Gouda i Holland. Mitten av 1700-talet
Ett förvånad man på piphuvudet, 1600-tal
Tre kronor och bokstäverna AFR på en pipa från Alingsås, mitten av 1700-talet
Interiör med piprökare. D. Teniers d.y 1610-1690. Nationalmuset (CC BY-SA 4.0).