Fynden från Rumlaborg till länsmuseet – Jönköpings läns museum

Fynden från Rumlaborg till länsmuseet

Publicerat: 6 maj, 2022

Den stora samlingen på ca 3 000 föremål som kommer från undersökningarna i Rumlaborg i Huskvarna har nu tillförts Jönköpings läns museum. Föremålen hittades vid undersökningar av försvarsborgen, främst mellan 1932- 1942.

Rumlaborg är en medeltida borganläggning och här ägde strider rum under 1300- och 1400-talet. År 1434 brändes borgen ner under Engelbrektsupproret och byggdes sedan upp igen under senare delen av 1440-talet. I slutet av 1400-talet tycks den ha övergivits.

Flera undersökningar har gjorts av vallgravarna och den troliga borgkullen. En kraftig palissad av stående stockar, där längsgående plankor troligen utgjort en skyttegång. Några på plats bevarade byggnadslämningar efter själva borgen, bortsett från palissaden, har inte hittats. Byggnaden har troligen i huvudsak varit byggd i trä. Rikligt med brända bearbetade stockar påträffades i vallgravarna.

Allt från vapen till vardagliga föremål och spel

Den stora mängden föremål som hittades vid undersökningarna på 30-talet visar delar av livet på borgen; bland annat en mängd vapen som pilspetsar och kulor tillverkade i både sten och metall, samt pilskaft i trä. Föremål från det vardagliga livet hittades också – olika träredskap och byggnadsdetaljer, men också skor, tallrikar och barkflöten. Några av föremålen speglar vad man sysslade med på sin lediga tid; tärningar och spelbrickor hittades i kulturlagren. Det är en fantastisk samling med många för museet unika föremål i trä och läder, från 1300- och 1400-talet. Nästan allt blev konserverat kort efter framgrävandet, och har sedan legat i det för fynden gynnsamma klimatet i Kruthuset i Huskvarna, med en jämn temperatur och inget dagsljus.

Ny utställning i Kruthuset

Huskvarna hembygdsförening bedömde 2021 att de inte längre kunde hantera den stora mängden föremål på ett önskvärt sätt. Därför har länsmuseet tagit över vårdnaden av Rumlaborgssamlingen. I Kruthuset öppnas en ny utställning om Huskvarnas historia under 2022, där en mindre mängd av fynden från borgen finns med.

Foton på DigitaltMuseum

Huskvarna Hembygdsförening påbörjade utgrävningarna av Rumlaborg 1932, och de pågick några veckor nästan varje år till och med 1942. Förutom alla fynd finns fotografier, grävdagböcker, ritningar och rapporter sparade. 2021 överlät föreningen allt material från Rumlaborg till Jönköpings läns museum. Ett urval av fotografierna från grävningen finns publicerade: se fler foton från Rumlaborg, på DigitaltMuseum.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog


Bilder

Pilspets i järn till ett av de bevarade pilskaften som hittas
En så kallad klumppil som användes vid jakt
Betsel till häst
Brödspade i trä
Ett komplett bultlås i metall
Fingerborg som var användbar när klädesplagg behövdes lagas
En läderpung som saknar rem och innehåll
Ovanlädret till en sko som haft en rem
Del av en träskål eller mindre tallrik med mönster i botten i form av enkla ränder
Spelbricka av horn som kan ha roat någon som suttit på vaktpass
Sporre som använts av en "Huskvarnabo" till häst
En trästav som har fått ett vackert utskuret mönster
Speltärning
En samling kanonkulor som använts vid stridigheter vid borgen
Undersökningar av borgen 1932
Kapten Bror Kugelberg övervakar grävningen 1932