Kulturhistoria – Jönköpings läns museum

Kulturhistoria

Föremålssamlingen vid Jönköpings läns museum består av arkeologiska fynd från förhistorisk tid och medeltid, och senare tiders kulturhistoriska föremål. De första objekten skänktes av museets grundare Algot Friberg. Det är bland annat flintaföremål, mynt, textilier och vapen.

Inledningsvis samlades främst föremål från självhushållningens tid, till exempel plogar och målade skrin. Samlingarna av folkkonst kompletterades genom stadens borgerskap, hantverkare och länets industri – från inredning och verktyg till stångjärnshammare. Senare tillkom föremål från missionärsverksamhet i Afrika och Asien, liksom vardagliga föremål från hemmen i länet.

Insamlingen styrs bland annat av hur dokumentation av samtiden ska ske. Idag växer samlingen genom gåvor från privatpersoner eller företag, och genom länsmuseets egen samtidsinsamling. Den främsta ökningen sker genom material från arkeologiska undersökningar, främst exploateringsgrävningar.

Damskor i guld med guldrosor

Samling av skor

1970 fick Jönköpings läns museum i gåva en samling på närmare 500 par skor, främst damskor, av skofabriken AB Löfsko i Jönköping. Museet bedömde samlingen som den mest betydande kontinuerliga skosamlingen i landet från tidigt 1900-tal till 1970.

Löfsko hade sitt ursprung i fabriken AB John Löfqvists Skomanufaktur, som startade i Göteborg 1909 med tillverkning av eleganta promenad- och lyxskor. Redan året därpå köpte skohandlaren Joseph H. Eklöf i Jönköping fabriken, och 1911 flyttade han tillverkningen till sin hemstad. Tillverkningen hade hög kvalitet. På några få år blev Löfsko ledande i landet när det gällde randsydda skor.

Svensk tillverkning av kläder och skor kämpade under 1960- och 1970-talen med dålig lönsamhet. Konkurrensen från andra länder var hård. Löfsko upplevde svåra år med nedgång, som ledde till att skofabriken upphörde 1970.

En pinnstol

Samling av pinnstolar

Av 14 svarvade pinnar, en skålformad sits och ryggbricka tillverkas den klassiska pinnstolen. Stolens historia med rötter i Jönköpings län går tillbaka till andra hälften av 1800-talet. Den första pinnstolen tillverkades i Svenarums socken på 1850-talet efter en amerikansk förebild. I en skogsrik bygd fanns råvaran nära. Till en början tillverkades pinnstolen hantverksmässigt som bisyssla av bönderna.

Hagafors pinnstolfabrik, som betraktas som Sveriges äldsta möbelfabrik, startades i Svenarum 1863. Fler stolfabriker följde och den hantverksmässiga tillverkningen mekaniserades efterhand. Den klassiska pinnstolen var en första möbel som serietillverkades. Efter sekelskiftet expanderade möbeltillverkningen i länet, då urbaniseringen skapat stor efterfrågan på billiga möbler.

Länets tillverkning av möbler av olika slag är alltjämt betydande. Även nya varianter av pinnstolen har tillkommit. Ett av museets viktiga insamlingsområden är därför idag ”Småindustri med inriktning mot möbeltillverkning”.

En liten textil figur av Jesus som håller i ett lamm

Samling av religion och andlig tro

Jönköpings läns museum var under åren 1977–2011 anslutet till nätverket Samdok, ett samarbetsorgan för landets kulturhistoriska museer för samtidsinriktad dokumentation och insamling. Ordet SAMDOK var en förkortning för både samtidsdokumentation och samordnad dokumentation. Landets museer fick ansvar för olika ämnesområden.

Ett område som länsmuseet tog ansvar för var dokumentation av frikyrko- och väckelserörelsen. Valet grundade sig på den prägling frikyrkorörelsen givit länet såväl religiöst och kulturellt som ekonomiskt. Insamlingen har omfattats av föremål, fotografier och intervjuer. Fortfarande är detta ett insamlingsområde vid länsmuseet. Begreppet frikyrko- och väckelserörelsen har dock ändrats till Religion och andlig tro för att vidga möjligheterna till samtidsinsamling i länet.

Tre röda timmerhus med växter på taket står i en skogsdunge

Friluftsmuseet

I Jönköpings stadspark finns ett friluftsmuseum som tillhör Jönköpings läns museums samlingar. Friluftsmuseet består av flera äldre byggnader; bland andra ett soldattorp, ett tråddrageri, ett sockenmagasin och en klockstapel. Den äldsta av byggnaderna – Ryggåsstugan – är från 1600-talet.

Friluftsmuseet är ett utomhusmuseum där du kan vandra runt och beundra de gamla byggnaderna från utsidan.

Läs mer om Friluftsmuseet.

Svartvit bild på Maria

Maria Ridderberg

Intendent samlingar