Konst – Jönköpings läns museum

Konstsamlingen

Jönköpings läns museum har en omfattande egen konstsamling. Dessutom förvaltar museet Jönköpings läns konstförenings samling med flera hundra verk. Deras samling bottnar i konstnärsparet Georg och Hanna Paulis donation med sitt fokus på konsten omkring år 1900. Paret Pauli ville år 1935 lägga grunden för ett konstmuseum, men det blev till en del av länsmuseet när det öppnade i det nya museet år 1956.

En annan tyngdpunkt rör John Bauers konstnärskap och omfattar allt från brev till skisser och nyckelverk. Jönköpings läns museum har den största samlingen av hans skisser i Sverige.

Naiv konst är ett annat samlingsområde. Till konstsamlingen räknas även konsthantverk – keramik, textil och annat material. Samlingen speglar främst konsten i och med anknytning till länet. Delar av samlingen är sökbar via DigitaltMuseum.

En trollpacka med blågrönt yvigt hår sitter på en mossig sten, hon blänger nedåt

John Bauer

Folkkär och välkänd, en del av den svenska kulturen tack vare otaliga illustrationer i Bland tomtar och troll – John Bauer är den enskilt mest omfattande representerade konstnären i länsmuseets samlingar. Förutom nyckelverk har museet hand om ett tusental skisser och förstudier till berömda verk, till exempel kring berättelsen om Tuvstarr. Bauer föddes 1882 i Jönköping och utbildade sig bland annat vid Konstakademien i Stockholm och under många utlandsresor. Han gifte sig med Esther Ellqvist år 1906. Tragiskt omkom paret, tillsammans med sonen Bengt, i en båtolycka i november 1918 på Vättern. De omfattande samlingarna ger insyn i hans komplexa konstnärskap – i det spänningsfulla fältet mellan illustrationsuppdrag och konstnärliga ambitioner – och privatliv. Förutom konstverk finns en stor brevsamling i länsmuseets arkiv.

Fördjupning John Bauer
Bloggportalen: John Bauer

En målning föreställande ett jordbrukslandskap där solen står i centrum.

Ester Almqvist

Visserligen föddes konstnären Ester Almqvist i Bromma 1869, men hennes släkt kom från länet och under många år bodde hon tillsammans med sin mor på gården Fogdeholm nära Aneby. Där målade hon centrala verk som Novemberplöjning som ger uttryck för hennes expressionistiska ådra. Hon var väl förankrad i samtidens konstliv, allt från läraren Carl Larsson till konstnärsvänner som Gustaf Fjaestad och Tora Vega Holmström och Vera Nilsson. Vid hennes död 1934 donerades hennes tidiga verk till Jönköping.

En oljemålning av en riddare med höjd lans som sitter på en häst

Jönköpings läns konstförening

”Vi, Georg och Hanna Pauli, överlämna som gåva ett antal konstverk utförda av oss och andra konstnärer till Norra Smålands konstförening att införlivas i ett blivande Jönköpings konstmuseum under namn Georg och Hanna Paulis donation”. Så inleder paret Pauli sitt gåvobrev 1935 till hemstaden Jönköping. De tillhörde sin samtids kulturelit och kretsen kring Ellen Key och omfattade tanken att konsten hade en välgörande inverkan på människan och skulle vara tillgänglig.

När konstföreningen hade bildats 1927 var syftet att verka för att ett museum skulle byggas i Jönköping och i denna strävan samarbetade man med fornminnesföreningen. Nu fick museitanken stöd av den nya donationen, men först 1956 kunde arkitekt Gustav Lettströms nya museum invigas. Donationen innehåller svensk konst från perioden 1880 till 1930 med tyngdpunkt på sekelskiftet och 1910-talets modernism. En representativ samling av Georg Paulis egna arbeten ingår.

Besök Jönköpings läns konstförening.

Ett naivt konstverk av Axel Bengtsson visar en utställningssal och många personer som tittar på konstverk

Naiv konst

År 1971 inrättades Arkiv för naiv konst vid Jönköpings läns museum samtidigt som man organiserade en utställning. Initiativtagare var köpmannen och målaren Axel Bengtsson från Nässjö, som inte bara bidrog med egna konstverk utan också var grundare av en stipendiefond för konststudier och vetenskaplig forskning kring den naiva konsten. Eftersom det i Småland finns en stark strömning av folkkonst var det naturligt att inrätta ett arkiv för att dokumentera, samla pressklipp och konstnärsuppgifter, samla och visa den naiva konstens utveckling främst i Sverige, men även med utblickar över Norden och Europa. Efter den första utställningen följde under åren flera andra, bland annat om Axel Bengtsson, Arvid Leonard Stödberg, Gusty Olsson och Albert Ernfrid Persson. Än idag hör den naiva konsten till museets samlingsområden.

Fyra tekannor står uppställda på en vit yta mot grå bakgrund. De har olika form och färg, materialen är porslin, keramik och silver.

Konsthantverk

En stor del av konstsamlingen består av konsthantverk. Olika tekniker och material samlas under rubriken och det kan vara allt från textila vävnader, glas till glaserad keramik och stengods. Det finns föremål av välkända konstnärer, som till exempel Pablo Picasso och Signe Persson-Melin, och mindre kända konstnärer. Samlingen innehåller verk av konstnärer som enbart arbetar med konsthantverk, likväl som föremål skapade av konstnärer där det snarare är ett sidospår. Olika material i konsten ger helt olika uttrycksmöjligheter som man vill ta vara på.

Profilbild av Martin Sundberg

Martin Sundberg

Enhetschef Dokumentation och samlingar

Fil. dr