Samlingarnas historia – Jönköpings läns museum

Samlingarnas historia

Jönköpings läns museum grundades genom att Algot Friberg skänkte de första 369 objekten år 1901. Det är bland annat flintaföremål, mynt, textilier och vapen. I början av 1900-talet samlade museet främst föremål från självhushållningens tid, såsom plogar, sovelfat, målade skrin och andra föremål med ålderdomlig prägel.

Med hjälp av så kallade skaffare, som åkte runt i länet och köpte in allmogens föremål och textilier, lades grunden till en stor samling av småländsk folkkonst. Borgerskapet i Jönköping skänkte många föremål till museet. Stadens hantverkare blev representerade med sina verktyg och saker de producerat. I mitten av 1930-talet dokumenterade museet systematisk järnhanteringen i länet. Bland annat förvärvades en stångjärnshammare och blåsmaskin från Skogsfors bruk i Byarums socken.

1956 invigdes den första länsmuseibyggnaden i Jönköping. Nu kunde museet ta emot stora samlingar, bland annat föremål från missionärer i Afrika och Asien. Museet tog emot gåvor och minnessamlingar innehållande antikviteter.

Även 1970- och 1980-talens insamlande präglades av stora gåvor, men nu från hem med mer vardagliga föremål. Vid denna tid bildades ett råd för dokumentation av samtiden, SAMDOK, och varje museum fick ansvar för vissa insamlingsområden. Idag växer föremålssamlingen genom gåvor från privatpersoner eller företag, och genom länsmuseets egen samtidsinsamling.

Svartvit bild på Maria

Maria Ridderberg

Intendent samlingar

Profilbild av Martin Sundberg

Martin Sundberg

Enhetschef Dokumentation och samlingar

Fil. dr