Två runstenar vid Kroppån – Jönköpings läns museum
Runsten pa? o?stra sidan om Kroppa?n.

Två runstenar vid Kroppån

Det har alltid varit viktigt att kunna ta sig fram i landskapet och vikingatiden var inte något undantag. Många är de platser som låter oss ana de vikingatida färdvägarna. En sådan finns vid Kroppån 10 km väster om Vetlanda. På vardera sidan om ån, som här utgör gräns mellan Nävelsjö och Myresjö socknar, står i dag två runstenar. Båda är minnesstenar över döda släktingar och berättar om dem, som låtit bygga bron för drygt tusen år sedan.

Att initiera och finansiera brobyggen var något som gav status och aktning åt vikingatidens män. Därför restes stenar vid brofästena och på dem knackades runslingor in, som förevigade brobyggarnas och stenresarnas namn. Så är fallet med runstenen i Nederby på östra sidan av Kroppån. Stenen berättar om bröderna Tord och Torbjörn och att de byggde bron till minne av sin far Uerskulf, Värdsk-Ulf. Texten är intressant eftersom den antyder att fadern kom från Värend. Vanligtvis brukar inte sådana namn finnas i runinskrifterna – kanske för att de ansågs för obetydliga. Runstenstexter var officiella angelägenheter och utformades därefter. Folklighet ingick inte i konceptet.

Den bro som bröderna lät bygga var antagligen uppförd som en bank av stockar och stenar eller som en fribro över vattenytan. Bron underlättade passagen genom sankmarkerna runt Kroppån. Att människor flitigt utnyttjat dessa färdvägar genom tiderna visar inte minst de äldre ridstigar, s.k. hålvägar, som finns i närheten.

Runstenen i Nederled – på andra sidan ån – är en sten med historia, inte bara för texten och dess innehåll, utan för att själva stenen varit med om en del. Den omtalas på 1600-talet då den stod på ursprunglig plats. Någon gång under 1700- eller 1800-talen slogs den sönder och bitarna lades i sankmarken. Därefter hamnade de som vägfyllning för att slutligen grävas upp, sammanfogas och åter resas på nuvarande plats år 1913.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Två runstenar vid Kroppån (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Två runstenar vid Kroppån (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

ag Lv 127 mellan Vetlanda– Sävsjö och sväng söderut ca 9 km väster om Vetlanda (ca 15 km öster om Sävsjö), vid Kroppån. Ca 200 m öster om ån vid en liten blå fornlämningsskylt ”Runsten”. Kör ca 150 m på en skogsväg.

Koordinater:
N 6361937 / E 495328 (SWEREF 99 TM) // N 57° 24’ 0,66”, E 14° 55’ 20,10” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Runsten pa? o?stra sidan om Kroppa?n. Runsten på östra sidan om Kroppån. Inskrift: ”Tord och Tor- björn gjorde denna bro efter Verskulv, sin fader” (Sm 99). Foto Jönköpings läns museum.
Vy o?ver Kroppa?n med en runsten pa? vardera sidan om a?n. Vy över Kroppån med en runsten på vardera sidan om ån. Den ena syns nere till vänster i bilden. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto.