Åminne Bruk – Jönköpings läns museum
Åminne bruk

Åminne Bruk

Åminne Bruk är Smålands bäst bevarade sjömalmshytta. Vid 1900-talets början flyttade det gamla järnbruket i Åminne från Kärda socken hit till gården Tjutaryds ägor mellan Skåne-Smålands järnväg och sjön Vidöstern. Nya bruksbyggnader, såsom masugn och verkstäder byggdes upp i tegel, enligt den tidens modernaste teknik. Inom brukets område kunde hela tillverkningsprocessen ske från malmupptagning och järnframställning till färdiga verkstadsprodukter.

Järnet som förädlades i Åminne kom från sjömalm från Vidöstern. I äldre tider ”fiskades” malmen med handredskap från bottnen av den isbelagda sjön. Från 1909 skedde upptagningen i stället med hjälp av mudderverk. Malmen forslades sedan med en linbana från kajen till bruksplanen.

Brukets masugn med dess cylindriska pipa är nästan 12 meter hög. Den är byggd av eldfast tegel och vilar på pelare av gjutjärn. Malm, träkol och kalk fördes upp med hiss till masugnskransen för den kontinuerliga driften. Vid masugnsprocessen är lufttillförsel nödvändig för att förbränna kolet och för att malmen ska reduceras och smältas till järn. På 1830-talet förbättrades tekniken och blåsbälgar kom att ersattas av blåsmaskiner. Blåsmaskinen på Åminne bruk tillverkades år 1900 vid Bruzaholms Bruk och är en av de bäst bevarade i sitt slag i landet.

I brukets kollada lagrades träkol för en hel säsongsdrift. Torr träkol var en förutsättning för god hyttgång. Kol framställdes i milor i skogarna kring Åminne. Kolningen var en viktig binäring och under vintern gick hundratals hästdragna slädforor med skogskol fram till bruket.

År 1934 blåstes masugnen i Åminne för sista gången. Gjuteriet levde vidare in på 1990-talet. Den intakta bruksmiljön, med masugn, blåsmaskin, kollada samt tillhörande gjuteri och verkstadslokaler gör Åminne till ett intressant besöksmål, ett industriminne och museum över den småländska järnhanteringen.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Åminne bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Åminne bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Värnamo

Adress

Åminne Bruk är beläget ca 7 km söder om Värnamo. Tag den södergående länsvägen väster om sjön Vidöstern. Följ skyltning.

Koordinater:
N 6331687 / E 440124 (SWEREF 99 TM) // N 57° 7’ 28,47”, E

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Åminne bruk Åminne Bruk och masugnen som togs i drift för första gången 1900. Foto Jönköpings läns museum.
Flygbild över Åminne Bruk Åminne Bruk sett från nordost. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto