Lannaskede gamla kyrka – Jönköpings läns museum
Foto av kyrkan.

Lannaskede gamla kyrka

Intill gamla vägen mellan Sävsjö och Vetlanda, med röd renässansdekor på fasaden, högt sadeltak och avsaknad av västtorn, ligger Lannaskede gamla kyrka från 1100-talet. Kyrkan är en av de äldsta kyrkorna i det gamla folklandet Njudung. Influenser från samtida slotts- och domkyrkobyggen är påtagliga i både arkitektur och dekormålningar. Baldakinportalen på södra sidan är ett exempel på det.

Redan innanför kyrkporten möts besökaren av ett gravmonument från slutet av 1000-talet, vilket man hittade i delar, inmurat i väggarna och under korgolvet vid restaurering på 1900-talet. Detta tillsammans med en runsten, gravrösen från bronsålder, ett järnåldersgravfält och en källa i närheten visar på platsens betydelse under lång tid och hela miljön utgör ett av våra riksintressen. Gravmonumentet är utformat som en kista med huggna hällar och har både ristade runor, ristad dekor med sammanslingrade djur och stora ristade liksidiga kors på gavlarna.

Orgeln på västra läktaren är en av de äldsta i landet som fortfarande är i bruk. Den köptes in från Norra Sandsjö kyrka 1775, men byggdes redan på 1600-talet. Genom åren har den genomgått smärre förändringar, men har kvar sitt klockspel, en s.k. cymbelstjärna, och ljudande fasadpipor.

Övriga målningar och inventarier i kyrkan kom framförallt till kring sekelskiftet 1700, bland annat takmålningarna med akantusblad och medaljonger med bibelmotiv jämte Karl XII:s monogram. Både tak och väggar målades av Johannes Columbus 1702. Bara ett fåtal är tidigare hade träsnidaren Anders Ekeberg kompletterat predikstolen med fler figurer och tillverkat en altaruppsats, också den med riklig akantusornamentik, men skuren i trä.

Med bevarade romanska målningar i koret, interiör starkt präglad av stilidealen under 1600- och 1700-talen, ålderdomlig orgel samt gravmonument från tidigkristen tid är kyrkan väl värd ett besök.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Lannaskede gamla kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Lannaskede gamla kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

Lannaskede ligger 12 km öster om Sävsjö och 1,5 km väster om Landsbro. Kör Lv 127 och tag söderut mot Landsbro.

Koordinater:
N 6359428 / E 491953 (SWEREF 99 TM) // N 57° 22’ 39,36”, E 14° 51’ 58,21” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Delar av interiör och väggmålningar i kyrkan. Delar av interiören med orgeln från 1600-talet och väggmålningar från omkring 1700. Foto Jönköpings läns museum.
Foto av kyrkan. Kyrkan med portalen sedd från sydost. Foto Jönköpings läns museum.