Komstad bymiljö – Jönköpings läns museum
Stora kvarnen i Komstad.

Komstad bymiljö

Komstad var redan tidigt en plats för bosättning, vilket framgår av arkeologiska fynd utmed Ljungaåns strand. Här finns fynd från såväl sten-, brons- och järnålder. Norr om Sävsjön ligger ett gravfält från järnåldern. På gravfältet står också en runsten med den fantasieggande inskriptionen ”Vråe satte denna sten efter Gunne, sin broder. Han dog i England.”

Även under historisk tid har Komstad varit något av en centralort med gästgivargård, tingshus, affär och verksamhet knuten till vattenkraften från ån.

Komstad var häradets tingsplats från 1734 till 1908. Ett av de tidigare tingshusen är bevarat och används i dag som bostadshus. Vid den gamla tingsplatsen i den östra delen av byn finns dessutom det gamla häradshäktet bevarat.

De längre transporterna på landsbygden ombesörjdes i äldre tid till stor del av gästgiverier och skjutshåll. Skjutshållet tog många hästar i anspråk och blev en börda för landets bönder. I Komstads grannskap omfattades 39 hästar av skjutsplikten i mitten av 1800-talet. Komstads sista gästgivargård uppfördes 1885. Här träffades både resande och bygdens folk och det som lockade var, enligt utsago, till stor del dryckesvarorna. Under 1800-talets senare hälft blev gästgiverisystemet alltmer otidsenligt och långfärderna övertogs av tågtrafiken. Gästgiveri- och skjutshållsinstitutionen avskaffades därför 1933.

Komstad genomgick laga skifte 1867-69 och härigenom fick varje delägare i byn mer sammanhängande ägor. Skiftet medförde också att flera fick flytta ut sina byggnader från den trånga bykärnan. Av 17 delägare erhöll 11 skyldighet att flytta ut till mer perifera gårdslägen. I byn fanns också ett soldattorp och ett grenadjärtorp.

I byn finns fler sevärdheter: en gammal affär, ram- och cirkelsågar från 1872, en kvarnstensfabrik samt en kvarn från 1871. En smedja och skvaltkvarn har nybyggts i pedagogiskt syfte.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Komstad bymiljö (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Komstad bymiljö (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Sävsjö

Adress

Från länsväg 127 väster om
Sävsjö sväng norrut ca 4 km
från Sävsjö. Efter ca 2 km
kommer man till Komstad.

Koordinater:
N 6362345 / E 476758
(SWEREF 99 TM) // N 57°
24’ 11,232”, E 14° 37’ 0,424”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Stora kvarnen i Komstad. Stora kvarnen i Komstad uppfördes ursprungligen omkring 1870 och byggdes på 1928. Foto Jönköpings läns museum.
Komstads bymiljö sedd från Öster. Komstads bymiljö sedd från Öster. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto.
Karta över platsen. Karta över platsen.