Vallsjö gamla kyrka och runstenen – Jönköpings läns museum
Kyrka

Vallsjö gamla kyrka och runstenen

Den romanska kyrkan i Vallsjö uppfördes under andra hälften av 1100-talet och den är en så kallad Njudungskyrka. Redan från början hade kyrkan ett smalt västtorn, men den övre delen av detta förstördes 1568 när kyrkan brändes av danskarna under Nordiska sjuårskriget. Efter branden återställdes kyrkan, men tornet kom aldrig att byggas upp igen. I stället hängdes klockorna upp i en klockstapel.

När den nya kyrkan helt nära Sävsjö togs i anspråk 1892, började den äldre kyrkan förfalla. Orgeln flyttades till den nya kyrkan och klockstapeln revs. Även om den gamla kyrkan tagits ur bruk gjordes kontinuerliga reparationer och en ny klockstapel uppfördes 1929. Efter omfattande arbeten togs kyrkan ånyo i bruk och återinvigdes 1951.

Kyrkan har två ingångar. Den ena finns vid korets södra sida och smyckas av en skulpterad tympanon över dörröppningen. Den andra går genom vapenhuset i väster. Kyrkorummets platta innertak av trä har målningar i senbarock från 1700-talets första del. Måleriet består av tempera kombinerat med oljefärg och det är delvis frilagt på 1950-talet, efter en övermålning på 1800-talet. Triumfbågens målningar tillkom vid en reparation 1822. Bland inredningen märks predikstolen i bondbarock från slutet av 1600-talet med skulpturer föreställande Johannes, Petrus och Paulus. Bänkinredningen är daterad till omkring 1700 och orgeln med fem stämmor är tillverkad 1868.

Ungefär 250 m sydväst om kyrkan står runsten (Sm 80) på en mindre kulle strax söder om gamla landsvägen. Det är en av de ca tio kända s.k. bro-stenarna i länet. Den var tidigare placerad ca 1,5 km söderut intill det s.k. Runnkärret, där det i äldre tid fanns en kavelbro. På 1820-talet flyttades stenen för att användas som trappsten och 1938 restes den på sin nuvarande plats.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Vallsjö gamla kyrka och runstenen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Vallsjö gamla kyrka och runstenen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Sävsjö

Adress

Vallsjö gamla kyrka ligger invid
Lv 127 (Sävsjö-Vetlanda),
5 km öster om Sävsjö.

Koordinater:
N 6361185 / E 485676
(SWEREF 99 TM) // N 57°
23’ 35,63”, E 14° 45’ 42,06”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Kyrka Vallsjö gamla kyrka med sin typiskt medeltida exteriör. Foto: Jönköpings läns museum.
Runsten. ”Väste (Visäte) och Ivar (eller Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten efter Tjälve, sin fader” lyder texten på runstenen. Foto Jönköpings läns museum.