Hjälmseryds gamla kyrka – Jönköpings läns museum
Hjälmseryds gamla kyrka.

Hjälmseryds gamla kyrka

Njudung är en del av Småland där det uppfördes flera stenkyrkor under 1100-talet. Några av dessa kyrkor har bevarats och kan än i dag förmedla känslan av ett gudstjänstrum för nästan 1000 år sedan.

Kyrkan i Hjälmseryd uppfördes av sten under tidig medeltid med den då vanliga formen med långhus, kor och halvrund absid i öster. Vi får tänka oss att kyrkorummet under medeltiden var mörkt med endast små fönster och utan bekväma kyrkbänkar. Vidare fanns det invändiga kalkmålningar på väggarna.

Den gamla kyrkan bedömdes i mitten av 1800-talet vara för liten och för att skapa en ändamålsenlig kyrkobyggnad uppfördes en helt ny 7 kilometer längre söderut. Den överblivna gamla kyrkan såldes till en lanthandlare, som lät riva taket och en del dekorhuggen sandsten och sålde detta vidare. En del sandsten användes vid det nya kyrkbygget och en del skall ha återanvänts vid det samtida kyrkbygget i Vrigstad. Altarskivan av sten återanvändes först som trappsten, men fick senare tjäna som bordsskiva i en trädgård.

Utan tak förföll den gamla kyrkan snabbt och i början av 1930-talet återstod endast de nedre delarna av yttermurarna. Då uppkom idén att återställa byggnaden. Under ledning av den välkände kyrkorestaureraren Erik Lundberg återuppbyggdes större delen av kyrkan 1933-34. Den del av kyrkan som en gång i tiden varit särskilt anslående var baldakinportalen. Vid återuppbyggnaden samlade man ihop en del ursprungliga stenar som tillvaratagits. Kompletterat med nya stenar kunde den gamla portalen härigenom rekonstrueras.

Tre meter väster om västingången finns ett löst stenblock med hällristningar från bronsåldern – tre koncentriska cirklar och i mitten en skålgrop. I stenens nederkant finns en antydan till en skeppsfigur. På andra sidan vägen ligger ett gravfält från yngre järnålder.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Hjälmseryds gamla kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Hjälmseryds gamla kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Sävsjö

Adress

Hjälmseryds gamla kyrka
ligger nära riksväg 30 mellan
Vrigstad och Lammhult. Ca 7
km söder om Vrigstad.

Koordinater:
N 6351751 / E 470655
(SWEREF 99 TM) // N 57°
18’ 27,96”, E 14° 30’ 46,49”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Hjälmseryds gamla kyrka. Hjälmseryds gamla kyrka. Foto Jönköpings läns museum.
Kyrkans interiör. Kyrkans interiör. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.