Bringetofta kyrka och gravfält – Jönköpings läns museum
Medeltidskyrkan av sten.

Bringetofta kyrka och gravfält

År 1923 sjöd det av aktiviteter i Bringetofta kyrka; domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin från Lund ville återställa den ursprungliga tidigmedeltida kyrkan, interiören målades om och konservatorn hade fullt upp med framknackningen av kalkmålningar från 1200-talet.

Stenkyrkan från 1100-talet har efter hand utökats åt både väster och norr i takt med att församlingen vuxit. Av ursprungskyrkan finns triumfbågen och den södra långhusväggen kvar, liksom det kvadratiska koret med den halvrunda absiden. När kalkmålningarna upptäcktes 1923 protesterade församlingen högljutt då man befarade att osedliga bilder med Hin Håle Lucifer skulle komma att bli synliga och skrämma barn och gamla i församlingen. Riksantikvarien Otto Janse besökte församlingen flera gånger och lyckades till slut med lock och pock och hot övertala dem att genomföra friläggningen.

I dag bidrar bildsviterna som visar själavägning och Yttersta domen, Konungarnas tillbedjan och Frambärandet i templet i hög grad till kyrkans rikedom och dragningskraft. Delar av bilderna finns fortfarande i helt orört skick ovanför takvalven, synliga endast från kyrkvinden. Runristningar med namnet Magnus framträdde också, både på absidväggen och på triumfbågen över predikstolstrappan.

Kyrkomiljön omfattar även klockstapeln, troligen från tidigt 1700-tal, och flera andra byggnader av olika ålder, vilka har kopplingar till kyrkan och platsens funktion som sockencentrum. Ett höggravfält från järnåldern med drygt 150 gravar ligger i den glesa skogsmarken på båda sidor om vägen i vägkorsningen mot Ase, när man närmar sig kyrkan söderifrån. Här kan man se både högar och stensättningar. I omgivningarna finns också gamla färdvägar, s.k. hålvägar, troligen från vikingatid. Bringetofta välbevarade kyrkby med omgivande fornlämningsmiljö kan sägas ingår i det medeltida folklandet Njudungs kärnbygd.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bringetofta kyrka och gravfält (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bringetofta kyrka och gravfält (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Nässjö

Adress

Bringetofta ligger ca 6 km
nordväst om Sävsjö (fågelvä-
gen). Kyrkan ligger i Bringetofta
och gravfältet ligger ca
400 m söderom byn.

Koordinater:
Bringetofta kyrka:
N6366976 / E 477124
(SWEREF 99 TM). N 57°
26’ 41,64”, E 14° 37’ 7,94”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Ett vikingatida gravfält med drygt 150 gravar i form av högar och stensättningar. 400 meter söder om Bringetofta kyrka ligger längs landsvägen ett vikingatida gravfält med drygt 150 gravar i form av högar och stensättningar. Foto Jönköpings läns museum.
Medeltidskyrkan av sten. Medeltidskyrkan uppfördes av sten. När kyrkobesökarna på 1700-talet inte längre rymdes i den medeltida byggnaden försågs de med en tillbyggnad av trä mot norr. Foto Jönköpings läns museum.