Fagertofta gravfält – Jönköpings läns museum
Fagertoftagravfältet. I förgrunden krets av järnåldersdösar.

Fagertofta gravfält

I närheten av vägen mellan Nässjö och Solberga i byn Fagertoftas utkant ligger ett gravfält som har en stor variation av gravanläggningar. Det har i folkmun kallats för ”Domsätet”, vilket härstammar från alla de domarringar som finns där, 24 st. I dag vet vi att domarringar inte använts som tingsplatser, utan att de är förhistoriska gravar. Domarringar karakteriseras av att de markeras med stora stenar placerade i en cirkel. I gravfältets södra ände finns en annorlunda grav, en domarring som markeras av sex uppallade stenkonstruktioner, tre stenar som underliggare och en fjärde ovanpå. Denna gravkonstruktion kallas arkeologiskt för järnåldersdös, men ibland går den under namnet ”liggande höna”.

Fagertoftagravfältet innehåller synliga 42 gravar. Förutom domarringarna finns stenkretsar, stensättningar, ett röse och en treudd. Dessa gravtyper dateras vanligen till tiden romersk järnålder – folkvandringstid, (0-550 e. Kr). Röset är dock förmodligen äldre och tros härstamma från bronsålder (1800-500 f. Kr). I röset finns en rektangulär stenkista, som upptäcktes när man restaurerade gravfältet i början av 1940-talet. Då fann man också brända ben, kol och aska i gravarna vilket visar att det rör sig om brandgravar. Däremot fann man inga andra föremål som kan datera gravarna närmare.

Vid tiden för restaureringen målades också ett så kallat hjulkors på mittstenen i treudden, vilket fortfarande är synligt. Detta har gjorts på flera fornlämningar i länet för att markera deras status. Märkningarna utfördes på initiativ av Bror Kugelberg som verkade som häradsfornvårdare fram till 1940-talet. Vid parkeringen intill gravfältet ligger den s.k. Midsommarkällan. För att hålla sig frist drack man eller tvättade man sig här under midsommarnatten. Använd gärna källan, men var försiktig med att ”leka ting” vid domarringarna – en gammal sägen berättar att det gör dig sjuk.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Fagertofta gravfält (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Fagertofta gravfält (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Nässjö

Adress

Från Nässjö, tag vägen mot
Solberga. I höjd med Fagertofta,
finns en blå hänvisningsskylt.
Följ den lilla
grusvägen ca 1 km.

Koordinater:
N 6394227 / E 484870
(SWEREF 99 TM)m // N 57°
41’ 24,02”, E 14° 44’ 46,38”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Fagertoftagravfältet. I förgrunden krets av järnåldersdösar. Fagertoftagravfältet. I förgrunden krets av järnåldersdösar. Foto Jönköpings läns museum.
Fagertoftagravfältet. I förgrunden en domarring. Fagertoftagravfältet. I förgrunden en domarring. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över platsen. Karta över platsen.