Domarekullen – Jönköpings läns museum
Utsikt från Domarkullen på Gräshagen mot öster.

Domarekullen

Domarkullen eller Domarekullen är en av flera stora gravhögar från bronsåldern som uppförts kring Jönköping. Tre av dem finns kvar idag: Domarkullen på Gräshagen, Lustigkulle på Liljeholmen och Dödskallehöjden vid Råslätt. Gravhögarna vittnar om en rik bronsåldersbygd med kopplingar till bland annat Visingsö. Mellan åren 1932 och 1940 undersöktes fem av högarna eftersom de låg där Jönköpings flygplats skulle byggas. På den platsen ligger nu Ljungarums industriområde.

Domarkullens gravhög är 17 meter i diameter och 2 meter hög. Den ligger i ett grönområde och är omgärdad av Gräshagens flerfamiljshus. Topografiskt ligger den på en platå vid foten av en höjdsträckning. På sin tid var detta ett monumentalt läge med panoramavy över omgivningarna med Munksjön och Tabergsån, som rinner förbi drygt 200 meter öster om högen. Högens läge i landskapet gjorde den synlig vida omkring, vilket är ett utmärkande drag för bronsålderns stora högar och rösen.

I folkmun kallades högen Domarkullen och det finns en sägen som berättar ”att lika många vikingar sova den sista sömnen inne i kullen, som björkar kröna kullens topp”. På äldre fotografier kan man se björkarna som växte på kullen.

Gravhögen har inte undersökts av arkeologer, men däremot har andra grävt i högen. Enligt hembygdsvårdaren Algot Friberg hade skattsökare grävt en stor plundringsgrop i högens mitt. Detta åtgärdades då högen restaurerades åren 1929-1930. Enligt uppgifter från 1870-talet ska det ha funnits ett gravfält öster om Domarkullen. Av detta finns inte några spår kvar idag.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Domarekullen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Domarekullen (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Från Torpaskolan. Följ Södergatan och sedan Lovisagatan ca 1,6 km. Sväng av vid Veragatan och kör ca 60 m.

Koordinater:
N 6402440/E 448365
(SWEREF 99 TM) // N 57°
45’ 39,85”, E 14° 7’ 55,93”
(WGS84))

Kategorier

Bilder

Domarkullen som den och omgivningarna såg ut 1935. Domarkullen som den och omgivningarna såg ut 1935. På kullen ses björkarna som omtalas i sägnen. Foto Jönköpings läns museum.
Utsikt från Domarkullen på Gräshagen mot öster. Utsikt från Domarkullen på Gräshagen mot öster. Foto Jönköpings läns museum.