Bensinmack på platsen Röde Påle.

Dödskallehöjden

På Dödskallehöjden finns en av flera stora gravhögar från äldre bronsålder (1800-1000 f.Kr), vilka funnits kring Jönköping. Tre av dem finns kvar idag: Dödskallehöjden på Råslätt, Domarkullen på Gräshagen och Lustigkulle på Liljeholmen. Gravhögarna vittnar om en rik bronsåldersbygd med kopplingar till bland annat Visingsö. Mellan åren 1932 och 1940 undersöktes fem gravhögar öster om Munksjön, eftersom de låg där Jönköpings flygplats skulle byggas. På den platsen ligger nu Ljungarums industriområde.

Dödskallehöjdens gravhög är 16 meter i diameter, drygt 1,5 meter hög och ligger ca 100 meter norr om Råslätts idrottsplats. På sin tid låg graven troligtvis i ett öppet landskap omgivet av sankmarksområden. I denna våtmarksmiljö fanns uppstickande sandrevlar och öar, och det var på dessa höjder som gravhögar anlades. Tack vare det flacka landskapet syntes de vida omkring.

Enligt äldre uppgifter var Dödskallehöjdens grav ursprungligen ett röse, men det skall ha täckts med grästorvor på 1920-talet. Det var hembygdsvårdaren Algot Friberg som initierade detta i ett försök att skydda graven från skadegörelse. I likhet med Domarkullen och många andra gravhögar hade en stor plundringsgrop grävts i graven. Friberg och hans mannar restaurerade graven 1929, och möjligen var det då som torven lades på samtidigt som man fyllde igen plundringsgropen.

Intill Dödskallehöjden ligger en bensinstation på platsen Röde påle. Bensinstationen är en i ledet av flera andra och därmed modern ”bensinmackshistoria”. Innan E4:an byggdes på 1960-talet passerade här Riksväg 1, och det lär då ha funnits en mack som var ovanlig genom att den samtidigt sålde bensin från flera olika fabrikat: Esso, Caltex och Mobil. Namnet Röde påle kan vara förknippat med en milsten längs en tidigare vägsträckning öster om Råslätt. En annan version gör gällande att platsen fick sitt namn från en rödmålad grindstolpe i närheten.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Dödskallehöjden (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Dödskallehöjden (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Från Jönköping: Kör E4:an söderut, vid trafikplats Råslätt sväng av mot Råslätt, kör 600 m på Värnamovägen och parkera vid bensinstationen Röde påle. Gravhögen ligger ca 100 meter nordnordväst om bensinstationen.

Koordinater:
N 6400817/E 449704
(SWEREF 99 TM) // N 57°
44’ 47,90”, E 14° 9’ 18,18”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Dödskallehöjden. Dödskallehöjden. Foto Jönköpings läns museum.
Bensinmack på platsen Röde Påle. Bensinmack på platsen Röde Påle. I skogsdungen i bakgrunden ligger Dödskallehöjden. Foto Jönköpings läns museum.