Kraftverket vid östra sandvadet – Jönköpings läns museum
En enkel träränna till hjulhuset.

Kraftverket vid östra sandvadet

Människan har sedan länge förstått att nyttja vattnets kraft och möjlighet, både i stor och liten skala. De flesta småskaliga installationerna är försvunna. Skvaltkvarnar, som utgjorde enkla husbehovskvarnar och som med sitt liggande skovelhjul kunde utnyttja minsta bäck, finns ibland bevarade på hembygdsgårdar och friluftsmuseer.

Om man kommer in på 1900-talet och modern kraftöverföring till el finns än färre småskaliga miljöer kvar.

Vid torpet Östra Sandvadet på Hökensås väster om Brandstorp har ett mycket litet elkraftverk restaurerats och rekonstruerats under de senaste åren. Det är ett minimalt kraftverk vars äldre historia är relativt okänd.

Anläggningen som är mycket småskalig användes enbart för torpets behov av elektricitet och räckte till att driva ett gammalt kylskåp, en långsamgående vattenpump, någon lampa och en kokplatta på låg effekt. Under 1950-talet restaurerades vattenhjulet och rännan av dåvarande ägarna tillsammans med en ingenjör som var släkt till familjen. Rännan och vattenhjulet har nu kunnat rekonstrueras utifrån bevarade delar och äldre fotografier. Anläggningen är kulturhistoriskt intressant just utifrån sin småskalighet och att den fortfarande fungerar.

När kraftverket är i drift leds vatten från bäcken via en enkel vattenränna vidare till ett vattenhjul. Vattenhjulet driver sedan en motor och varvtalet regleras via en enkel generator. När anläggningen inte är i drift leds vattenflödet förbi rännan i bäckens ordinarie lopp.

Bäcken rinner upp högre upp på Hökensås och utgör ett biflöde till Skämningsforsån, som mynnar i Vättern en knapp kilometer norr om Brandstorp.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Kraftverket vid östra sandvadet  (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Kraftverket vid östra sandvadet (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Habo

Adress

Från söder, längs Rv 195, ta
av mot Brandstorps kyrka och
kör ytterligare ca 3 km. Sväng
av mot Kopparhults kvarn.
Parkera vid första ladugården
på vägens vänstra sida efter
ca 1,5 km. Följ stigen på
andra sidan vägen, förbi huset
ca 300 m österut.

Koordinater:
N 6441467 / E449856
(SWEREF 99 TM) // N 58°
06’ 42,27 E 14° 08 56,88’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

En enkel träränna till hjulhuset. Vattnet leds från den lilla bäcken via en enkel träränna till hjulhuset. Foto Jönköpings läns museum.
Det nya vattenhjulet. Det nya vattenhjulet rekonstruerades utifrån bevarade rester samt ett fotografi från 1950-talet. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.