Bottnaryds kyrka – Jönköpings läns museum
Bottnaryds kyrka.

Bottnaryds kyrka

Bottnaryds kyrka ligger vackert intill Gårdsjön med kyrkogården ner mot stranden. Kyrkan byggdes direkt efter att den medeltida kyrkan revs 1666 och på ungefär samma plats som den medeltida föregångaren. Kyrkan uppfördes av timmer med en korsform. Den murade sakristian från den gamla kyrkan behölls dock. På 1670-talet byggdes det åttkantiga Ribbingska gravkoret vid korets södra sida.

Kyrkan är dekorerad med omfattande vägg- och takmålningar. De påkostade målningarna utfördes av kyrkomålaren Anders Falck från Ulricehamn åren 1693-1695. Den södra väggen innehåller bilder ur Gamla Testamentet och den norra visar scener från Nya Testamentet. I taket syns Yttersta domen. Kyrkans gamla sakristia från medeltiden, låg invid den norra sidan av kyrkan. Sakristian revs vid en stor renovering under åren 1886-1890 och ersattes med en ny på samma plats.

År 2012 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning i området direkt väster om kyrkan, där en utbyggnad skulle uppföras. Inom 20 m2 framkom delar av 25 gravar, alla begravda innan den medeltida kyrkan revs. Den troliga dateringen av dessa gravar sträckte sig från 1400-talet och fram till det att kyrkan revs och den nuvarande träkyrkan började byggas 1666.

I sex av gravarna har ett mynt lagts ner, ett så kallat Karonsmynt, placerat i munnen eller vid huvudet. Myntet skulle tjäna antingen som betalning till Sankte Per eller kanske för att förhindra att personen skulle gå igen. De gravlagda var alla vuxna och könsfördelningen var jämn. Tandhälsan tycks ha varit dålig och flera individer visade tecken på kraftiga förslitningsskador och ålderstecken. En kvinna hade en sammanväxt ryggrad, revben och höft vilket säkert orsakat stor smärta. För de efterlevande har det varit viktigt med ett bra liv efter detta, vilket mynten som skulle underlätta övergången till himmelriket visar.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bottnaryds kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bottnaryds kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Bottnaryd ligger ca 20 km
väster om Jönköping. Tag av
från Rv 40 mot norr, skyltat
Bottnaryd. Följ därefter lokal
skyltning.

Koordinater:
N 6404176 / E 429982
(SWEREF 99 TM) // N 57°
46’ 26,99”, E 13° 49’ 22,13”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Bottnaryds kyrka. Bottnaryds kyrka vackert belägen vid sjön Gårdsjön. Foto Jönköpings läns museum
Arkeologer undersöker gravar vid kyrkan. Arkeologer undersöker gravar vid kyrkan. Foto Jönköpings läns museum.