Kållerstads ödekyrkogård – Jönköpings läns museum
Kållerstads ödekyrkogård.

Kållerstads ödekyrkogård

Kring kyrkbyn Kållerstad finns flera torplämningar och odlingsspår i form av röjningsrösen. Äldst av de synliga lämningarna är rester efter ett större gravfält från yngre järnåldern (550-1050 e.Kr.) som ligger i ett skogsparti knappt 200 meter sydost om kyrkan.

I Kållerstad finns två kyrkplatser. I den norra delen av byn står dagens kyrka från 1858. Ungefär 600 meter söder om denna och på krönet av en åsrygg låg den tidigare kyrkan. Kvar finns bara den gamla ödekyrkogården. Den äldsta kända kyrkan här var en tidigmedeltida stavkyrka i korsform. Kyrkan var en så kallad offerkyrka och fick därför i särskilt hög grad ta emot gåvor. En del inventarier sparades när den gamla stavkyrkan revs. Det var ett triumfkrucifix från 1200-talet, en senmedeltida kyrkklocka och predikstolen från 1640-talet. I skolhuset i Kållerstad från 1864 finns också återanvänt virke med väggmålningar från den rivna medeltidskyrkan.

Omkring 1760 uppfördes en ny korsformad träkyrka på stavkyrkans plats. Denna revs knappt hundra år senare i samband med att den nya kyrkan skulle uppföras i ett helt nytt läge i byn. På ödekyrkogården står i dag ett trettiotal minnesvårdar av sten och drygt tjugo smidda gravkors. Grunden till 1700-talskyrkan är inte lika lätt att upptäcka, men ett rest kors markerar platsen för altarbordet. Kyrkogården har i dag lite av ängskaraktär, vilket de flesta kyrkogårdar hade i äldre tid.

Enligt traditionen invigdes stavkyrkan av Sankt Sigfrid och rakt öster om ödekyrkogården finns en stensatt offerkälla som bär helgonets namn. Sankt Sigfrid var en engelsk biskop som missionerade i Sverige och Norge på 1000-talet. Han brukar kallas Smålands och Västergötlands apostel. Vid offerkällan står en minnessten från 1800-talet med texten: ”Den Hel. Sigfrids källa. Här döptes bygdens första kristna”.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Kållerstads ödekyrkogård (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Kållerstads ödekyrkogård (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Tag Rv 27/Lv 153 västerut.
Vid rondellen före Bredaryd:
Fortsätt Lv 153 till Reftele.
Sväng söderut i rondellen i
Reftele och följ Kållerstadsvägen
drygt 9 km. Tag söderut
i trevägskorsningen strax
söder om Kållerstads kyrka
och följ vägen ca 150 m.

Koordinater:
N 6328849/ E 415051
(SWEREF 99 TM) // N 57°
5’ 42, 49”, E 13° 35’ 52,74”
(WGS84

Kategorier

Bilder

Kållerstads ödekyrkogård. Kållerstads ödekyrkogård ligger på en höjd ca 500 meter sö- der om den befintliga kyrkan. Foto Jönköpings läns museum
Kållerstads ödekyrkogård. På Kållerstads ödekyrkogård finns gravvårdar både av sten och smitt järn. Foto Jönkö- pings läns museum.
Karta över området. Karta över området.