Bölaryds kvarn och såg – Jönköpings läns museum
Kraftstationen och kvarnen.

Bölaryds kvarn och såg

Nissan är en av länets mera betydande åar. Den börjar som liten rännil sydväst om Taberg, men blir snart en å med ett kraftfullt flöde med spår av verksamheter och liv längs dess lopp. Det har varit ålfiske, ved- och timmerflottning, kvarnar, sågar, industrier och kraftstationer.

I länets sydvästra del, innan Nissan fortsätter in i Halland ligger Bölaryd. Där har funnits en kvarn sedan 1600-talet och såg sedan slutet av 1700-talet. Den första kvarnen byggdes på 1690-talet.

Vid sekelskiftet 1900 anlades en liefabrik. Många olika typer av liar smiddes. Ett tråddrageri startades och Bölaryds kvarn och såg blev en del av det nybildade Skeppshults bruk. På 1920-talet börjande man tillverka spik som snart blev den huvudsakliga produktionen tillsammans med järntråd, taggtråd och krampor. En kraftstation uppfördes 1919 vid fallet. Kraftstationen i tegel ligger nedanför kvarnen och är ännu i drift. På andra sidan ån, mitt emot kvarnen, ligger spikfabriken från 1942. Bruket var i gång fram till år 2000 och byggnaden inrymmer numera annan verksamhet. Strax söder om kvarnmagasinet ligger den gamla disponentbostaden, huset är idag privatbostad.

Kvarnen fick sitt nuvarande utseende 1928 då en våning byggdes på. Den var i kommersiell drift fram till omkring år 1960 och renoverades som museikvarn i början av 2000-talet av Bölaryds kvarnförening som också visar, maler mjöl och arrangerar kvarndagar. Den är idag den enda kvarn som kan drivas längs Nissan i Jönköpings län. När sågverket var i drift flottades timmer till sågverket på ån.

Ibland strömmar ån över sina breddar, våren 1951 var en förö- dande översvämning. Vårflod och häftigt regn gjorde att vattenståndet var drygt tre meter högre än normalt. På kraftstationens tegelvägg finns ett märke som visar hur högt vattnet då stod.

Man har också fiskat ål på platsen, redan under 1600-talet nämns Bölaryd som en ålfiskeplats.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bölaryds kvarn och såg (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bölaryds kvarn och såg (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Bölaryds kvarn och såg ligger
intill Nissastigen, väg 26,
söder om Smålandsstenar. I
Skeppshult svänger man in
vid Skeppshults Gjuteri men
fortsätter Bruksgatan ytterligare
några hundra meter
längre öster ut mot Nissan.

Koordinater:
N 6332405 / E 402341
(SWEREF 99 TM) // N57°
07’ 28,27 E 13° 23 13,23’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Kraftstationen och kvarnen. Kraftstationen och kvarnen. Disponentvillans torn sticker upp i bakgrunden. Foto Jönkö- pings läns museum
Sågen. Sågen ligger norr om intaget vid sidan om kvarnen. Foto Jönköpings läns museum
Karta över området. Karta över området.