Flygfoto av Villstads kyrkby.

Villstads kyrkby

Invid den gamla färdvägen Nissastigen ligger kyrkbyn Villstad, ett välbevarat sockencentrum med rötter i järn- åldern. Det tycks som att byn med kyrkplats, präst- och klockargård växt fram ur en vikingatida storgård. Dagens landskap och bebyggelse speglar emellertid samhällsutvecklingen främst under 1800- och 1900-talen.

Bakom Prästgården ligger järnåldersgravfältet ?Tempelbacken? med 52 gravhögar och åldriga ekar. Namnet kommer sig av att kyrkoherde Daniel Nordin på 1800-talet hade ett tempelformat lusthus på platsen. Invid Prästgården finns också ?Gröthögen?, en av Nissastigens största gravhögar. Nere vid ån ligger ytterligare ett höggravfält. En kulle i kyrkbyns mitt kallas i folkmun för ?Altarbacken? och har spår efter äldre odling. Sydost därom finns bevarade fornåkrar.

Dagens gustavianska kyrka byggdes 1788?1793 på platsen för en romansk stenkyrka. Kyrkan återställdes efter en brand 1910. Kyrkogården rymmer vacker gravkonst från flera sekler. Den öppna platsen framför kyrkan fungerade långt in på 1800-talet som en välbesökt marknadsplats. Kyrkoherdarna var dock kritiska till det hela, särskilt som alkoholkonsumtionen var hög. Faktum var att klockaren hade eget bränneri och utskänkning; den så kallade brännvinsboden finns ännu kvar invid Klockaregården.

Fem bevarade kyrkstallar från 1800-talet minner om tiden före bilismen, då man behövde häst och vagn för att ta sig till gudstjänsten. De flesta kyrkstallar i länet har skattat åt förgängelsen. Till kyrkomiljön hör även f.d. folkskola och lärarbostad från 1925 och prästgården med mangårdsbyggnad från 1858 och ålderdomlig flygel. I prästgården verkade under 1800-talet ?biskopen av Västbo?, kyrkoherden Daniel Nordin, vilken var en framstående prästman i upplysningstidens anda.

Villstads kyrkby är av riksintresse för kulturmiljövården samt naturreservat.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Villstads kyrkby (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Villstads kyrkby (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Villstads kyrkby ligger strax
öster om Nissastigen (Rv
26), mellan Gislaved och
Smålandsstenar. Följ skylt
”Villstad”.

Koordinater:
N 6340786 / E 406072
(SWEREF 99 TM) / N 57°
12’ 2,13”, E 13° 26’ 43,26”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Flygfoto av Villstads kyrkby. Villstads kyrkby invid Nissan rymmer järnåldersgravfält, fornåkrar, präst- och klockargård, kyrkstallar och skolbyggnad. Foto: Leif Gustavsson/L.G.foto.
”Tempelbacken”, höggravfält från järnåldern bakom Prästgården. ”Tempelbacken”, höggravfält från järnåldern bakom Prästgården. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.