Villstads kyrkby – Jönköpings läns museum
Flygfoto av Villstads kyrkby.

Villstads kyrkby

Invid den gamla färdvägen Nissastigen ligger kyrkbyn Villstad, ett välbevarat sockencentrum med rötter i järn- åldern. Det tycks som att byn med kyrkplats, präst- och klockargård växt fram ur en vikingatida storgård. Dagens landskap och bebyggelse speglar emellertid samhällsutvecklingen främst under 1800- och 1900-talen.

Bakom Prästgården ligger järnåldersgravfältet ”Tempelbacken” med 52 gravhögar och åldriga ekar. Namnet kommer sig av att kyrkoherde Daniel Nordin på 1800-talet hade ett tempelformat lusthus på platsen. Invid Prästgården finns också ”Gröthögen”, en av Nissastigens största gravhögar. Nere vid ån ligger ytterligare ett höggravfält. En kulle i kyrkbyns mitt kallas i folkmun för ”Altarbacken” och har spår efter äldre odling. Sydost därom finns bevarade fornåkrar.

Dagens gustavianska kyrka byggdes 1788-1793 på platsen för en romansk stenkyrka. Kyrkan återställdes efter en brand 1910. Kyrkogården rymmer vacker gravkonst från flera sekler. Den öppna platsen framför kyrkan fungerade långt in på 1800-talet som en välbesökt marknadsplats. Kyrkoherdarna var dock kritiska till det hela, särskilt som alkoholkonsumtionen var hög. Faktum var att klockaren hade eget bränneri och utskänkning; den så kallade brännvinsboden finns ännu kvar invid Klockaregården.

Fem bevarade kyrkstallar från 1800-talet minner om tiden före bilismen, då man behövde häst och vagn för att ta sig till gudstjänsten. De flesta kyrkstallar i länet har skattat åt förgängelsen. Till kyrkomiljön hör även f.d. folkskola och lärarbostad från 1925 och prästgården med mangårdsbyggnad från 1858 och ålderdomlig flygel. I prästgården verkade under 1800-talet ”biskopen av Västbo”, kyrkoherden Daniel Nordin, vilken var en framstående prästman i upplysningstidens anda.

Villstads kyrkby är av riksintresse för kulturmiljövården samt naturreservat.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Villstads kyrkby (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Villstads kyrkby (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Villstads kyrkby ligger strax
öster om Nissastigen (Rv
26), mellan Gislaved och
Smålandsstenar. Följ skylt
”Villstad”.

Koordinater:
N 6340786 / E 406072
(SWEREF 99 TM) / N 57°
12’ 2,13”, E 13° 26’ 43,26”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Flygfoto av Villstads kyrkby. Villstads kyrkby invid Nissan rymmer järnåldersgravfält, fornåkrar, präst- och klockargård, kyrkstallar och skolbyggnad. Foto: Leif Gustavsson/L.G.foto.
”Tempelbacken”, höggravfält från järnåldern bakom Prästgården. ”Tempelbacken”, höggravfält från järnåldern bakom Prästgården. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.