Hundratals fynd utanför Eksjö – Jönköpings läns museum

Hundratals fynd utanför Eksjö

Publicerat: 28 sep, 2021

Den 1 september påbörjades en fyra veckor lång undersökning av en stenåldersboplats intill riksväg 40, nära sjön Norra Vixen några kilometer väster om Eksjö.

Nu närmar sig utgrävningen slutet och vi återvänder till museet med betydligt mer kunskap om platsen. Totalt har drygt 60 stycken kvadratmeter stora rutor grävts och sållats och hundratals fynd påträffats.

Det mesta materialet utgörs av lokal kvarts, men det finns även inslag av andra bergarter och flinta. Flinta finns inte naturligt i Småland, utan måste ha kommit till höglandet genom kontakter med andra människor söderöver, som haft tillgång till detta material.

Merparten av materialet kommer från redskapstillverkning, till exempel avslag och splitter, men även knackstenar som användes för att bearbeta stenmaterialet. Vi har också hittat kvartsskrapor som bland annat använts för att bearbeta hudar.

Föremålen vi hittat dateras huvudsakligen till yngre stenåldern och är ca 4000-6000 år gamla. Men det kan också finnas inslag av ännu äldre föremål. Det kommer vi att få veta när materialet har analyserats närmare. Förutom rutgrävning har också hela undersökningsytan avbanats med hjälp av grävmaskin. När matjordsskiktet grävdes bort påträffades en härd och en grop med sotigt innehåll.

Härden kommer att kol-14 dateras – och såklart hoppas vi på en datering till stenåldern!

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö