Rum med röda möbler, kristallkrona som taklampa och spegel med guldram.

Aschanska gården

Publicerat: 4 apr, 2017

Konservering av interiör i Aschanska gården i Eksjö

Aschanska gården i Eksjö, som är belägen i den gamla trästaden strax intill stora torget, har anor från medeltiden. Det ursprungliga namnet var Pukegården.

De äldsta delarna i den nuvarande gården är dock från 1600-talets början. Släkten Aschan flyttade in på 1830-talet och drev då garveri i Ekjö. Släkten kom att tillhöra stadens grädda, och ägde och bodde i Aschanska gården i tre generationer, varför gården också fått sitt nuvarande namn. Sista medlemmen, Hedda, gick bort barnlös 1984, 101 år gammal. Då hade bostaden stått obebodd och i princip orörd sedan mitten av 1960-talet. Idag drivs gården av stiftelsen Aschanska gården som ett museum över en borgarmiljö från början av 1900-talet.

Konservering

Under vårvintern har konservering och restaurering utförts i fem av rummen på nedervåningen. Arbetet har utgjorts av lagning och retuschering av tapeter, justering av fuktskadade ytor i tak samt rengöring av både bemålade och tapetserade ytor.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk