Aschanska gården – Jönköpings läns museum
Rum med röda möbler, kristallkrona som taklampa och spegel med guldram.

Aschanska gården

Publicerat: 4 apr, 2017

Konservering av interiör i Aschanska gården i Eksjö

Aschanska gården i Eksjö, som är belägen i den gamla trästaden strax intill stora torget, har anor från medeltiden. Det ursprungliga namnet var Pukegården.

De äldsta delarna i den nuvarande gården är dock från 1600-talets början. Släkten Aschan flyttade in på 1830-talet och drev då garveri i Ekjö. Släkten kom att tillhöra stadens grädda, och ägde och bodde i Aschanska gården i tre generationer, varför gården också fått sitt nuvarande namn. Sista medlemmen, Hedda, gick bort barnlös 1984, 101 år gammal. Då hade bostaden stått obebodd och i princip orörd sedan mitten av 1960-talet. Idag drivs gården av stiftelsen Aschanska gården som ett museum över en borgarmiljö från början av 1900-talet.

Konservering

Under vårvintern har konservering och restaurering utförts i fem av rummen på nedervåningen. Arbetet har utgjorts av lagning och retuschering av tapeter, justering av fuktskadade ytor i tak samt rengöring av både bemålade och tapetserade ytor.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Rum med röda möbler, kristallkrona som taklampa och spegel med guldram. Interiör från nedre salongen vid en besiktning 2005. Foto Johanna Palm-Avis.
Hörnet av ett vitt tak med stor brun fläck. Fuktfläck i ett av rummen, innan åtgärd. Foto Ninni Ekre.
Aschanska gården, exteriören sedd från innergården. Foto Ninni Ekre.
Hopfogning och lagning av skadad tapet. Foto Ninni Ekre.
Grå väggtapet med mörk smutsruta, eluttag med tvinnad eltråd. Ytor som smutsats under årtionden gjordes rena. Foto Bibi Pålenäs.