Hjärtlanda kyrka – Jönköpings läns museum
Liten vit kyrka med olika stora fönster. Träd bakom kyrkan och gravstenar på gräsmatta framför.

Hjärtlanda kyrka

Publicerat: 2 mar, 2017

Delvis dekorerad fasad restaureras och konserveras våren 2017

Delar av den äldre fasaddekoren på Hjärtlanda kyrka frilades 1935 och 1987. Fasaden med fönster- och dörröppningar har förändrats ett flertal gånger under årens lopp. Nu behöver både puts och trädetaljer renoveras och samtidigt får vi lov att konservera dekoren på södra sidan kring fönster, vid takfot och i portalen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Liten vit kyrka med olika stora fönster. Träd bakom kyrkan och gravstenar på gräsmatta framför. Av Njudungskyrkorna är Hjärtlanda en av de mindre och flera av dem har dekormålningar på fasaden, bland annat Norra Ljunga, Lannaskede gamla och Norra Sandsjö kyrkor. Foto Gunnel Rosenquist.
Stenar och puts på vägg. I mitten syns målade slingor mot vit botten. 1935 knackades den dekorerade sandstensportalen fram vid den äldsta ingången på södra sidan. Foto RAÄ, G. Svahnström.
Sandstensportalen är fortfarande synlig, men av dekormåleriet återstår idag endast mycket små fragment. Foto Gunnel Rosenquist.