Arkeologi vid Rosenlunds herrgårdspark – Jönköpings läns museum
Bild på Rosenlunds herrgårdspark. En gul och vit byggnad.

Arkeologi vid Rosenlunds herrgårdspark

Publicerat: 21 apr, 2017
Under ett antal veckor, från slutet av april till mitten av juni, utförde vi en arkeologisk förundersökning av Rosenlunds herrgårdspark ? en park som Baron Posse anlade i slutet av 1700-talet.

Tidigare har hela parken karterats med hjälp av georadar, då trädgårdsgångar, planteringsgropar och resterna efter två terrasser, så kallade parterrer, kunnat anas under mark. Vår arkeologiska undersökning kunde nu bekräfta och ytterligare komplettera bilden av parken. Parterrerna, dammen i den norra delen och delar av den vidsträckta parken har delundersökts. I våra bloggar kan du läsa om resultaten. Nu börjar den spännande planeringen tillsammans med kommunen kring hur vi ska kunna rekonstruera Baron Posses park.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder