Tjärdal och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning inför exploatering inom del av fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län – Jönköpings läns museum

Tjärdal och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning inför exploatering inom del av fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2006:94
Författare: Britt Ajneborn
Socken: Vetlanda
Kommun: Vetlanda
Sidor: 16

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk