Stensät av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande avng fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9tning, rest sten och kantställd häll. Undersökning – Jönköpings läns museum

Stensät av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande avng fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9tning, rest sten och kantställd häll. Undersökning

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:12
Författare: Tomas Areslätt
Socken: Malmbäck
Kommun: Nässjö
Sidor: 23

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk