Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb) – Jönköpings läns museum

Medeltida jordbruk i Stigamo. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, RAÄ-nr Barnarp 145:1, inom fastigheten Stigamo 1:31, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (Pdf 4 Mb)

Publicerat: 12 feb, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2018:20
Författare: Kristina Jansson
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 99

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk