Kvarteret Hälsan 2 (Pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Kvarteret Hälsan 2 (Pdf, 1 Mb)

Publicerat: 19 jan, 2021

Arkeologisk förundersökning inom del av stadslager L1973:2508 (RAÄ nr 50:1) inför nybebyggelse inom kvarteret Hälsan 2, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:19
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 14

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog