Gravar i Kyrkogatan (Pdf, 18 Mb) – Jönköpings läns museum

Gravar i Kyrkogatan (Pdf, 18 Mb)

Publicerat: 19 jan, 2021

Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av
planerat ledningsbyte inom område med stadslager, RAÄ-nr
Jönköping 50:1 (L1973:2508), i Kyrkogatan, Jönköpings stad,
Sofia församling, Jönköpings kommun och län.

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2018:27
Författare: Linnéa Kallerskog
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 238

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk