Husen i Rökinge. Arkeologisk undersökning inför planerad husbyggnation på fastigheterna Rökinge 15:17–18 och inom RAÄ 156 – Jönköpings läns museum

Husen i Rökinge. Arkeologisk undersökning inför planerad husbyggnation på fastigheterna Rökinge 15:17–18 och inom RAÄ 156

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2009:30
Författare: Anna Ödeén
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 68

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk