Höreda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning av putsväggar. (1 MB) – Jönköpings läns museum

Höreda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning av putsväggar. (1 MB)

Publicerat: 11 maj, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:08
Författare: Margareta Olsson
Socken: Höreda
Kommun: Eksjö
Sidor: 20

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie