Fornlämningar i Nordbäcksområdet. Utredning inför etablering av ny industrimark öster om Gnosjö – Jönköpings läns museum

Fornlämningar i Nordbäcksområdet. Utredning inför etablering av ny industrimark öster om Gnosjö

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2003:02
Författare: Lisa Skanser
Socken: Gnosjö
Kommun: Gnosjö
Sidor: 13

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk