Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 3–5, delen Falla-Gådeberg - Hylte – Jönköpings läns museum

Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 3–5, delen Falla-Gådeberg – Hylte

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:74
Författare: Rickard Wennerberg
Socken: Bringetofta, Malmbäck
Kommun: Nässjö
Sidor: 23

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk