Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:04
Författare: Håkan Hylén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 18

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk