För folk och fä. Om tre järnåldersgårdar i nordöstra Småland. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 104 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 – Jönköpings läns museum

För folk och fä. Om tre järnåldersgårdar i nordöstra Småland. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 104 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:30
Författare: Håkan Hylén
Socken: Ölmstad
Kommun: Jönköping
Sidor: 145

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk