Där flygålder möter forntid. Arkeologisk undersökning av RAÄ 20 och RAÄ 205 i Sandseryds socken, i samband med projektering för Axamo flygplats – Jönköpings läns museum

Där flygålder möter forntid. Arkeologisk undersökning av RAÄ 20 och RAÄ 205 i Sandseryds socken, i samband med projektering för Axamo flygplats

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:46
Författare: Björn Varenius, Britt Ajneborn
Socken: Sandseryd
Kommun: Jönköping
Sidor: 67

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk