Barngraven på gravfältet. Arkeologisk dokumentation och undersökning av det markberedda gravfältet RAÄ 130, Åkers och Tofteryds socknar, inom fastigheterna Mörkebo 1:2 och Båramo 1:1 – Jönköpings läns museum

Barngraven på gravfältet. Arkeologisk dokumentation och undersökning av det markberedda gravfältet RAÄ 130, Åkers och Tofteryds socknar, inom fastigheterna Mörkebo 1:2 och Båramo 1:1

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:07
Författare: Björn Varenius, Rickard Wennerberg
Socken: Åker, Tofteryd
Kommun: Vaggeryd
Sidor: 25

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk