Lekeryds kyrka. Invändig restaurering. (1,7 MB) – Jönköpings läns museum

Lekeryds kyrka. Invändig restaurering. (1,7 MB)

Publicerat: 11 jul, 2022

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2022:21
Författare: Anders Franzén
Socken: Lekeryd
Kommun: Jönköping
Sidor: 26

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie