Jönköpings länsresidens (F001001). Antikvarisk medverkan i samband med renovering av två balkonger, etapp 2. (1 MB) – Jönköpings läns museum

Jönköpings länsresidens (F001001). Antikvarisk medverkan i samband med renovering av två balkonger, etapp 2. (1 MB)

Publicerat: 28 aug, 2023

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:12
Författare: Anders Franzén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 16

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie