Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Henrik Ranby som sitter vid ett bord

Från bokhyllan

Publicerat: 20 jan, 2014

”Man lever i en värld av kunskapsbrist, förenklingar, förhastade slutsatser, stereotyper och fördomar …”

Medievärlden? Underhållningsbranschen?

Nej, orden illustrerar en byggnadsvårdares tillvaro, närmare bestämt Henrik Ranbys. Henrik Ranby är bebyggelseantikvarie och stadsantikvarie i Höganäs. Nu har han samlat sina tankar och erfarenheter av sin verksamhet i boken Henriks byggnadsvård.

Rappt, personligt, intressant och bitvis himla roligt skriver Ranby, men med allvarlig underton – för hur hanterar man sin kulturmiljö och sitt kulturarv? På kommunal, regional och individuell nivå. Rekommenderas till alla, vare sig man är byggnadsvårdsintresserad eller inte, man blir det under läsningens gång …

Och så här ser Henrik Ranby ut

Henrik Ranby som sitter vid ett bord

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie