Från bokhyllan: länsmuseernas årsböcker – Jönköpings läns museum
Fyra årsböcker från några länsmuseer ligger bredvid varandra på ett bord.

Från bokhyllan: länsmuseernas årsböcker

Publicerat: 15 jan, 2021

Det är en gammal tradition att länsmuseer i samarbete med hembygdsförbund ger ut årsböcker och byter böcker med varandra. På senare år har det blivit vanligare att årsboksutgivningen har upphört.

Det är dyrt att trycka böcker och möjligheterna att sprida information om ett museums verksamhet är flera idag, t.ex. i en blogg som denna. Några ger ut en mer lättillgänglig tidskrift istället. Så har vårt eget museum gjort, när vi låtit den nya tidskriften Utflykt i tid och rum ersätta årsboken Småländska kulturbilder.

Från några museer och hembygdsförbund kommer fortfarande fullmatade och snyggt producerade årsböcker och här är några från skörden 2020:

  • Värmland förr och nu tar sig an Värmlands litteraturhistoria.
  • Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok tittar närmare på Dalarnas moderna bebyggelse mellan 1930 och 1980.
  • Årsboken Jämten som är ett samarbetsprojekt mellan Jämtlands museum, hembygdsförbund och konstförening dyker ner bland 1980-talets axelvaddar och pudelfrisyrer. Kul läsning inte bara för jämtar och härjedalingar!
  • Uppland med den sorgsna gårdstomten på omslaget rör sig mellan gammalt och nytt, mellan folktro via tidsresor för barn till senaste Corona-rapporten.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder